องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

กำลังโหลด

ภาพกิจกรรรม

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเสลภูมิ  ครั้งที่  19  หนองหลวงเกมส์ ประจำปี  2561
โครงการแข่ง .....
วันที่: 12 มีนาคม 2561
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขยิ้มเคลื่อนที่พบประชาชน ณ วัดบ้านกุดเรือ ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
นายเผด็จ &n .....
วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการประกวด หุ่นฟางปลา  3  ลุ่มน้ำยัง  ประจำปี 2561
วันที่  .....
วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการในโอกาสผลสำเร็จการขับเคลื่อนพลังอาสาพัฒนาชุมชนฯ
วันที่  .....
วันที่: 24 มกราคม 2561
โครงการวันเด็กแห่งชาติ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ประจำปี 2561
นายเผด็จ &n .....
วันที่: 15 มกราคม 2561
ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม  ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2561
ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม  ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2561 .....
วันที่: 28 ธันวาคม 2560

ข่าวสารจากผู้บริหาร

More
วันที่: 3 มกราคม 2561
More
วันที่: 3 มกราคม 2560
More
วันที่: 4 มกราคม 2559
More
วันที่: 12 มกราคม 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศข่าวสารจากกองการศึกษาฯ


ข่าวสารจากสำนักงานปลัด


ข่าวสารจากกองช่าง


ข่าวสารจากกองสวัสดิการสังคม
หนังสือราชการกรมส่งเสริม ฯ

กำลังโหลด

หนังสือราชการ สถ.จ.ร้อยเอ็ด

กำลังโหลด

ข่าวเปิดสอบของหน่วยงานราชการ


ข่าวการเมือง

ข่าวเศรษฐกิจ

ข่าวการศึกษา