องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

กำลังโหลด

ภาพกิจกรรรม

โครงการในโอกาสผลสำเร็จการขับเคลื่อนพลังอาสาพัฒนาชุมชนฯ
วันที่  .....
วันที่: 24 มกราคม 2561
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ประจำปี 2561
นายเผด็จ &n .....
วันที่: 15 มกราคม 2561
ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2561
ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม  ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2561 .....
วันที่: 28 ธันวาคม 2560
โครการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ประจำปี 2561
นายเผด็จ &n .....
วันที่: 28 ธันวาคม 2560
ประชุมสร้างการรับรู้การขับเคลื่อน
ประชุมสร้างการรับรู้การขับเคลื่อน"วาระเสลภูมิ  ปี 2561 "   โดยอำเภอเสลภูมิ ร่วมกับ  องค์กา .....
วันที่: 22 ธันวาคม 2560
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดเหนือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
.....
วันที่: 2 พฤศจิกายน 2560

ข่าวสารจากผู้บริหาร

More
วันที่: 3 มกราคม 2561
More
วันที่: 3 มกราคม 2560
More
วันที่: 4 มกราคม 2559
More
วันที่: 12 มกราคม 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศข่าวสารจากกองการศึกษาฯ


ข่าวสารจากสำนักงานปลัด


ข่าวสารจากกองช่าง


ข่าวสารจากกองสวัสดิการสังคม
หนังสือราชการกรมส่งเสริม ฯ

กำลังโหลด

หนังสือราชการ สถ.จ.ร้อยเอ็ด

กำลังโหลด

ข่าวเปิดสอบของหน่วยงานราชการ


ข่าวการเมือง

ข่าวเศรษฐกิจ

ข่าวการศึกษา