วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพันอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
 
เข้าสู่เว็บไซต์