องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
กำลังโหลด

ตราสัญลักษณ์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

        
              คำขวัญตำบลนางาม
แหล่งนาปีชี – ยัง           แหล่งนาปรังชีหลง
มั่นคงด้านการศึกษา        ดีถ้วนหน้าอนามัย
บรรจบไหลน้ำยัง – ชี       ประเพณีทอดเทียนโฮม
นาอุดม งามธัญญา               ศาสนาศูนย์รวมใจ