องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
กำลังโหลด

ภาพกิจกรรม

โครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีการศึกษา 2560
วันที่  2&nbs .....
วันที่: 3 พฤษภาคม 2561
โครงการลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561
วันที่: 17 เมษายน 2561
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2561
วันที่: 17 เมษายน 2561
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเสลภูมิ ครั้งที่ 19 หนองหลวงเกมส์ ประจำปี 2561
วันที่: 12 มีนาคม 2561
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขยิ้มเคลื่อนที่พบประชาชน ณ วัดบ้านกุดเรือ ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
นายเผด็จ &n .....
วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2561
งานบุญคูณลานสืบสานประเพณี และโครงการประกวด หุ่นฟางปลา 3 ลุ่มน้ำยัง ประจำปี 2561
วันที่  .....
วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการในโอกาสผลสำเร็จการขับเคลื่อนพลังอาสาพัฒนาชุมชนฯ
วันที่  .....
วันที่: 24 มกราคม 2561
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ประจำปี 2561
นายเผด็จ &n .....
วันที่: 15 มกราคม 2561
ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2561
ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม  ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2561 .....
วันที่: 28 ธันวาคม 2560
โครการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ประจำปี 2561
นายเผด็จ &n .....
วันที่: 28 ธันวาคม 2560
ประชุมสร้างการรับรู้การขับเคลื่อน
ประชุมสร้างการรับรู้การขับเคลื่อน"วาระเสลภูมิ  ปี 2561 "   โดยอำเภอเสลภูมิ ร่วมกับ  องค์กา .....
วันที่: 22 ธันวาคม 2560
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดเหนือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
.....
วันที่: 2 พฤศจิกายน 2560
งานวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 ในวันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม 2560
.....
วันที่: 2 พฤศจิกายน 2560
โครงการสืบสานประเพณีทอดเทียนโฮม ประจำปี พ.ศ.2560
.....
วันที่: 24 ตุลาคม 2560
งานมุทิตาจิต นางสุภาพร วิชาราช 28 กันยายน 2560
.....
วันที่: 28 กันยายน 2560
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (ศูนย์รับความช่วยเหลื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด)
องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของ และเงินบริจาค เพื่อช่วยเ .....
วันที่: 8 สิงหาคม 2560
นายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอเสลภูมิ ร่วมกับนายเผด็จ ระหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ตรวจระดับลำน้ำชี
นายสุรพร  หมายเจริญ  นายอำเภอเสลภูมิ ร่วมกับ  นายเผด็จ  ระหา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ตร .....
วันที่: 26 กรกฎาคม 2560
โครงการรักษ์ทาง-รักถิ่น
ผู้อำนวยการประสิทธิ์   พันภูงา  ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทอาจสามารถ ร่วมกับ  นายเผด็จ  ระหา &nb .....
วันที่: 26 กรกฎาคม 2560
โครงการงดเหล้าตลอดพรรษา และลด ละ เลิกอบายมุข การพนัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ประจำปี 2560
คณะสงฆ์ตำบลนางาม  ตำบลนาเลิง  ตำบลขวาว ร่วมกับองค์การบ .....
วันที่: 11 กรกฎาคม 2560
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม เรื่อง
.....
วันที่: 4 พฤษภาคม 2560
โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560
นายเผด็จ &n .....
วันที่: 18 เมษายน 2560
นายเผด็จ ระหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางามเป็นประธานเปิดพีธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีการศึกษา 2559
นายเผด็จ &n .....
วันที่: 30 มีนาคม 2560
โครการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ประจำปี 2560
นายเผด็จ &n .....
วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการรวมพลังชุมชนคนอาสาบนวิถีพอเพียง ประจำปี 2560
นายกเผด็จ  ระหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม  เข้าร่วมโครงการรวมพลังชุมชนคนอาสาบนวิถีพอเพียง ประจำปี  2 .....
วันที่: 24 มกราคม 2560
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล(สตมวาส 100 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล(สตมวาส  100  วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย .....
วันที่: 23 มกราคม 2560
นายเผด็จ ระหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม เป็นประธานเปิดงานวันเด็ก ปี 2560
นายเผด็จ  ระหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม พร้อมคณะเปิดงานวันเด็ก ปี 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม  อำเ .....
วันที่: 16 มกราคม 2560
หน้าที่ 1 [ 2 ] [ 3