องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
กำลังโหลด

ภาพกิจกรรม

งานบุญคูณลานสืบสานประเพณี  ประจำปี 2562
วันที่  21  กุมภาพันธ์  2562 นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นป .....
วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2562
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
         วันที่   11  มกราคม  2562 องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม จัดกิจกร .....
วันที่: 14 มกราคม 2562
โครงการปฏิบัติการ 60 วัน
วันที่  9  มกราคม  2562   นายอภัย  วุฒิโสภากร นายอำเภอเสลภูมิ  ให้เกียรติมาเป็นประธาน .....
วันที่: 10 มกราคม 2562
โครงการแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ประจำปี 2561
วันที่  21 ธันวาคม  2561   นายอภัย  วุฒิโสภากร นายอำเภอเสลภูมิ  พร้อมด้วยคุณนายแม่บ้า .....
วันที่: 24 ธันวาคม 2561
โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนตำบลนางาม
วันที่   14 ธันวาคม  2561  เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนตำบลนางาม"นางามเกมส์&qu .....
วันที่: 17 ธันวาคม 2561
โครงการประเพณีทอดเทียดโฮม ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประจำปี 2561
วันที่  11  ตุลาคม  2561   นายสุรพร  หมายเจริญ นายอำเภอเสลภูมิ ให้เกียรติมาเป็นประธานโครงก .....
วันที่: 12 ตุลาคม 2561
พิธีมอบบ้านกาชาดประชารัฐ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่  19 กันยายน  2561   นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด  ให้เกียติมาเป็ .....
วันที่: 20 กันยายน 2561
โครงการอบรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2561
วันที่   29   สิงหาคม  2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เด็ก .....
วันที่: 29 สิงหาคม 2561
โครงการอบรมผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ประจำปี 2561
วันที่   23   สิงหาคม  2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม จัดกิจกรรมโครงการอบรมผู้สูงอายุ&nbs .....
วันที่: 24 สิงหาคม 2561
กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
วันที่  12  สิงหาคม  2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม นายเผด็จ  ระหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม&n .....
วันที่: 14 สิงหาคม 2561
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เชิญถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในตำบลนางาม วันที่ 10-08-2561
วันที่  10  สิงหาคม  2561   สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุม .....
วันที่: 14 สิงหาคม 2561
สภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด  มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตำบลนางาม  อำเภอเสลภูมิ
วันที่  8  สิงหาคม  2561   นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียติมาเป็นประ .....
วันที่: 9 สิงหาคม 2561
พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์  องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในตำบลนางาม
วันที่  4  สิงหาคม  2561   พลเอกสุรยุทธ์   จุลานนท์   องคมนตรี เชิญสิ่งของพ .....
วันที่: 6 สิงหาคม 2561
โครงการงดเหล้าตลอดพรรษา และลด ละ เลิกอบายมุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561
วันที่  27  กรกฎาคม  2561 นายสุรพร  หมายเจริญ นายอำเภอเสลภูมิ ให้เกียรติมาเป็นประธานโครงการงดเหล้าตล .....
วันที่: 31 กรกฎาคม 2561
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่   12  กรกฎาคม  2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม จัดกิจกรรมโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้ง .....
วันที่: 13 กรกฎาคม 2561
โครงการกำจัดวัชพืช ห้วย หนอง คลอง บึง ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่   6  กรกฎาคม  2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม จัดกิจกรรมโครงการกำจัดวัชพืช  ห้วย หนอง คล .....
วันที่: 9 กรกฎาคม 2561
โครงการเด็กและเยาวชน วัยใสขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร
วันที่   26  มิถุนายน  2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม จัดกิจกรรมโครงการเด็กและเยาวชน วัยใสขับข .....
วันที่: 28 มิถุนายน 2561
โครงการอบรมพัมนาศักยภาพแกนนำผุ้สูงอายุ
วันที่  22  มิถุนายน  2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม จัดกิจกรรมโครงการอบรมพัมนาศักยภาพแกนนำผุ้สูงอา .....
วันที่: 25 มิถุนายน 2561
โครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีการศึกษา 2560
วันที่  2   พฤษภาคม   2561  องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ได้จัดกิจกรรมโครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑ .....
วันที่: 3 พฤษภาคม 2561
โครงการลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561
วันที่ 11 - 16 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรขวาว จัดโครงการลดอุบัติเหตุทางท้องถนน เพื่อเฝ .....
วันที่: 17 เมษายน 2561
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2561
วันที่ 11 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ& .....
วันที่: 17 เมษายน 2561
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเสลภูมิ ครั้งที่ 19 หนองหลวงเกมส์ ประจำปี 2561
วันที่ 9 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมการเดินพาเหร .....
วันที่: 12 มีนาคม 2561
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขยิ้มเคลื่อนที่พบประชาชน ณ วัดบ้านกุดเรือ ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
นายเผด็จ  ระหา  นายกองค์การบริหารส่วรตำบลนางาม  พร้อมคณะองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม เข้าร่วมโครงการหน่วยบำ .....
วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2561
งานบุญคูณลานสืบสานประเพณี และโครงการประกวด หุ่นฟางปลา 3 ลุ่มน้ำยัง ประจำปี 2561
วันที่  13  กุมภาพันธ์  2561 ท่านเลิศบุศย์   กองทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกี .....
วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการในโอกาสผลสำเร็จการขับเคลื่อนพลังอาสาพัฒนาชุมชนฯ
วันที่  23  มกราคม  2561 ท่านเลิศบุศย์   กองทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติ .....
วันที่: 24 มกราคม 2561
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ประจำปี 2561
นายเผด็จ  ระหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม พร้อมคณะ เปิดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กา .....
วันที่: 15 มกราคม 2561
หน้าที่ 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4