องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางามโครงการแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ประจำปี 2561

วันที่  21 ธันวาคม  2561   นายอภัย  วุฒิโสภากร นายอำเภอเสลภูมิ  พร้อมด้วยคุณนายแม่บ้านมหาดไทย  ให้เกียรติมาเป็นประธานโครงการแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ประจำปี  2561  โดยการนำ นพ.บุญมี  โพธิ์สนาม ผอ.รพ.เสลภูมิ  นายวีระศักดิ์  รัตนชัยฤทธิ์  สาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ  นายเผด็จ  ระหา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม พร้อมด้วยเครือข่ายแพทย์แผนไทย อสม. ตำบลนางาม ตำบลนาเลิง  ตำบลขวาว  กำนัน  ข้าราชการครู  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  พ่อค้า  ประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ   ณ โรงเรียนบ้านกุดเรือ  ตำบลนางาม  อำเภอเสลภุมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่: 24 ธันวาคม 2561