องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ประจำปี 2561

นายเผด็จ  ระหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม พร้อมคณะ เปิดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ประจำปี 2561  ในวันที่ 13 มกราคม 2561 ณองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม  อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่: 15 มกราคม 2561