องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขยิ้มเคลื่อนที่พบประชาชน ณ วัดบ้านกุดเรือ ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

นายเผด็จ  ระหา  นายกองค์การบริหารส่วรตำบลนางาม  พร้อมคณะองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขยิ้มเคลื่อนที่พบประชาชน  ในวันที่  21  กุมภาพันธ์  2561 ณ วัดบ้านกุดเรือ ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2561