องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางามโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเสลภูมิ ครั้งที่ 19 หนองหลวงเกมส์ ประจำปี 2561

วันที่ 9 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมการเดินพาเหรด กิจกรรม การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นเสลภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 " หนองหลวงเกมส์ " โดยอยู่โซนที่ 1 ( เทศบาลตำบลเสลภูมิ เทศบาลตำบลเมืองไพร เทศบาลตำบลขวาว องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม )  ณ  สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองหลวง  อำเภอเสลภูมิ   จังหวัดร้อยเอ็ด"

เมื่อวันที่: 12 มีนาคม 2561