องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2561

วันที่ 11 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ  ประจำปี 2561  โดยมีผู้สูงอายุและประชาชนเข้าร่วมจำนวน 200 ราย  พร้อมนี้ นายเผด็จ  ระหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ อบต.นางาม รดน้ำผู้สูงอายุเพื่อขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่: 17 เมษายน 2561