องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางามโครงการลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

วันที่ 11 - 16 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรขวาว จัดโครงการลดอุบัติเหตุทางท้องถนน เพื่อเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์  ประจำปี 2561 โดยตั้งด่านเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน

เมื่อวันที่: 17 เมษายน 2561