องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางามกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

วันที่  12  สิงหาคม  2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม นายเผด็จ  ระหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม  พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  เจ้าหน้าที่  ผู้นำชุมชน   หัวหน้าส่วนราชการในระดับอำเภอ  ตำบล  เข้าร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่  9  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา  86  พรรษา  12 สิงหาคม  2561  โดยการนำ  นายสุรพร  หมายเจริญ  นายอำเภอเสลภูมิ   เป็นประธานเปิดโครงการฯ  ณ ที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  

เมื่อวันที่: 14 สิงหาคม 2561