องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางามโครงการประเพณีทอดเทียดโฮม ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประจำปี 2561

วันที่  11  ตุลาคม  2561   นายสุรพร  หมายเจริญ นายอำเภอเสลภูมิ ให้เกียรติมาเป็นประธานโครงการประเพณีทอดเทียดโฮม ชิงถ้วยประทาน  พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ  ประจำปี  2561  โดยการนำของ นายเผด็จ  ระหา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม พร้อมคณะ  ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลนางาม ตำบลนาเลิง  ตำบลขวาว  กำนัน  ข้าราชการครู  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  พ่อค้า  ประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ   ณ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  บ้านพันขาง  ตำบลนางาม  อำเภอเสลภุมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่: 12 ตุลาคม 2561