องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนตำบลนางาม"นางามเกมส์" ประจำปี 2561

วันที่   14 ธันวาคม  2561  เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนตำบลนางาม"นางามเกมส์" ประจำปี  2561 ณ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะครู  ชาวบ้านในตำบลนางาม

เมื่อวันที่: 17 ธันวาคม 2561