องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางามโครงการปฏิบัติการ 60 วัน" แยกก่อนทิ้ง"เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่  9  มกราคม  2562   นายอภัย  วุฒิโสภากร นายอำเภอเสลภูมิ  ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติการ 60 วัน" แยกก่อนทิ้ง"เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี  2562  โดยการนำ  นายเผด็จ  ระหา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม พร้อมด้วยคณะกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ตำบลนางาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  พ่อค้า  ประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ   ณ ห้อประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่: 10 มกราคม 2562