องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

         วันที่   11  มกราคม  2562 องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม จัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยการนำ  นายเผด็จ  ระหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม เป็นประธานเปิดโครงการฯ  พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  เจ้าหน้าที่ อบต.นางาม  ผู้นำชุมชน คณะครูโรงเรียน   เข้าร่วมโครงการฯ  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่: 14 มกราคม 2562