องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางามงานบุญคูณลานสืบสานประเพณี ประจำปี 2562

วันที่  21  กุมภาพันธ์  2562 นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นประธานเปิด"งานบุญคูณลาน สืบสานประเพณี  ประจำปี 2562"  ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน ผู้ใหญบ้านและพี่น้องชาวอำเภอเสลภูมิ  เข้าร่วมงานครั้งนี้

เมื่อวันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2562