องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางามศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (ศูนย์รับความช่วยเหลื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด)

องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของ และเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในตำบลนางาม  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 2  สิงหาคม 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ขอขอบพระคุณทุกท่าน ทุกองค์กร ที่ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับชาวตำบลนางามที่ประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่: 8 สิงหาคม 2560