องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางามประชุมสร้างการรับรู้การขับเคลื่อน"วาระเสลภูมิ ปี 2561 "

ประชุมสร้างการรับรู้การขับเคลื่อน"วาระเสลภูมิ  ปี 2561 "   โดยอำเภอเสลภูมิ ร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม  ในวันที่  21  ธันวาคม  2560 ณ ห้อประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม  

เมื่อวันที่: 22 ธันวาคม 2560