องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางามงานบุญคูณลานสืบสานประเพณี และโครงการประกวด หุ่นฟางปลา 3 ลุ่มน้ำยัง ประจำปี 2561

วันที่  13  กุมภาพันธ์  2561 ท่านเลิศบุศย์   กองทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานบุญคูณลาน สืบสานประเพณีและโครงการประกวด หุ่นฟางปลา  3  ลุ่มน้ำยัง  ประจำปี 2561  ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเสลภุมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2561