องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

กำลังโหลด

ภาพกิจกรรรม

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม เรื่อง
.....
วันที่: 4 พฤษภาคม 2560
โครงการวันผู้สูงอายุ  ประจำปี  2560
นายเผด็จ &n .....
วันที่: 18 เมษายน 2560
นายเผด็จ  ระหา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางามเป็นประธานเปิดพีธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีการศึกษา 2559
นายเผด็จ &n .....
วันที่: 30 มีนาคม 2560
โครการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ประจำปี 2560
นายเผด็จ &n .....
วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2560
โครงการรวมพลังชุมชนคนอาสาบนวิถีพอเพียง ประจำปี  2560
นายกเผด็จ  ระหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม  เข้าร่วมโครงการรวมพลังชุมชนคนอาสาบนวิถีพอเพียง ประจำปี  2 .....
วันที่: 24 มกราคม 2560
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล(สตมวาส  100  วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล(สตมวาส  100  วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย .....
วันที่: 23 มกราคม 2560

ข่าวสารจากผู้บริหาร

More
วันที่: 3 มกราคม 2560
More
วันที่: 4 มกราคม 2559
More
วันที่: 12 มกราคม 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากกองคลัง


ข่าวสารจากกองการศึกษาฯ


ข่าวสารจากสำนักงานปลัด


ข่าวสารจากกองช่าง


ข่าวสารจากกองสวัสดิการสังคม


ข่าวสารจากกิจการสภา


วีดีโอกิจกรรม อบต.


หนังสือราชการกรมส่งเสริม ฯ

กำลังโหลด

หนังสือราชการ สถ.จ.ร้อยเอ็ด

กำลังโหลด

ข่าวเปิดสอบของหน่วยงานราชการ


ข่าวการเมือง

ข่าวเศรษฐกิจ

ข่าวการศึกษา