องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

กำลังโหลด

ภาพกิจกรรรม

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่   12  กรกฎาคม  2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม จัดกิจกรรมโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้ง .....
วันที่: 13 กรกฎาคม 2561
โครงการกำจัดวัชพืช ห้วย หนอง คลอง บึง ประจำปีงบประมาณ  2561
วันที่   6  กรกฎาคม  2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม จัดกิจกรรมโครงการกำจัดวัชพืช  ห้วย หนอง คล .....
วันที่: 9 กรกฎาคม 2561
โครงการเด็กและเยาวชน วัยใสขับขี่ปลอดภัย  ใส่ใจกฎจราจร
วันที่   26  มิถุนายน  2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม จัดกิจกรรมโครงการเด็กและเยาวชน วัยใสขับข .....
วันที่: 28 มิถุนายน 2561
โครงการอบรมพัมนาศักยภาพแกนนำผุ้สูงอายุ
วันที่  22  มิถุนายน  2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม จัดกิจกรรมโครงการอบรมพัมนาศักยภาพแกนนำผุ้สูงอา .....
วันที่: 25 มิถุนายน 2561
โครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีการศึกษา 2560
วันที่  2   พฤษภาคม   2561  องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ได้จัดกิจกรรมโครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑ .....
วันที่: 3 พฤษภาคม 2561
โครงการลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561
วันที่ 11 - 16 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรขวาว จัดโครงการลดอุบัติเหตุทางท้องถนน เพื่อเฝ .....
วันที่: 17 เมษายน 2561

ข่าวสารจากผู้บริหาร

More
วันที่: 3 มกราคม 2561
More
วันที่: 3 มกราคม 2560
More
วันที่: 4 มกราคม 2559
More
วันที่: 12 มกราคม 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ข่าวประกาศทั่วไป


ข่าวสารจากสำนักงานปลัดข่าวสารจากกองช่าง


ข่าวสารจากกองสวัสดิการสังคม


ข่าวสารจากกองการศึกษาฯ
หนังสือราชการกรมส่งเสริม ฯ

กำลังโหลด

หนังสือราชการ สถ.จ.ร้อยเอ็ด

กำลังโหลด

ข่าวเปิดสอบของหน่วยงานราชการ


ข่าวการเมือง

ข่าวเศรษฐกิจ

ข่าวการศึกษา