องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

กำลังโหลด

ภาพกิจกรรรม

โครงการประเพณีทอดเทียดโฮม ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประจำปี 2561
วันที่  11  ตุลาคม  2561   นายสุรพร  หมายเจริญ นายอำเภอเสลภูมิ ให้เกียรติมาเป็นประธานโครงก .....
วันที่: 12 ตุลาคม 2561
พิธีมอบบ้านกาชาดประชารัฐ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่  19 กันยายน  2561   นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด  ให้เกียติมาเป็ .....
วันที่: 20 กันยายน 2561
โครงการอบรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2561
วันที่   29   สิงหาคม  2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เด็ก .....
วันที่: 29 สิงหาคม 2561
โครงการอบรมผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ประจำปี 2561
วันที่   23   สิงหาคม  2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม จัดกิจกรรมโครงการอบรมผู้สูงอายุ&nbs .....
วันที่: 24 สิงหาคม 2561
กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
วันที่  12  สิงหาคม  2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม นายเผด็จ  ระหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม&n .....
วันที่: 14 สิงหาคม 2561
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เชิญถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในตำบลนางาม วันที่ 10-08-2561
วันที่  10  สิงหาคม  2561   สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุม .....
วันที่: 14 สิงหาคม 2561

ข่าวสารจากผู้บริหาร

More
วันที่: 3 มกราคม 2561
More
วันที่: 3 มกราคม 2560
More
วันที่: 4 มกราคม 2559
More
วันที่: 12 มกราคม 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ข่าวประกาศทั่วไป


ข่าวสารจากสำนักงานปลัดข่าวสารจากกองช่าง


ข่าวสารจากกองสวัสดิการสังคม


ข่าวสารจากกองการศึกษาฯ


กองทุนสุขภาพตำบล

ติดตาม อบต.นางาม ผ่านทาง Facebook


หนังสือราชการกรมส่งเสริม ฯ

กำลังโหลด

หนังสือราชการ สถ.จ.ร้อยเอ็ด

กำลังโหลด

ข่าวเปิดสอบของหน่วยงานราชการ