องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

กำลังโหลด

ภาพกิจกรรรม

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (ศูนย์รับความช่วยเหลื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด)
องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของ และเงินบริจาค เพื่อช่วยเ .....
วันที่: 8 สิงหาคม 2560
นายสุรพร  หมายเจริญ  นายอำเภอเสลภูมิ ร่วมกับนายเผด็จ  ระหา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ตรวจระดับลำน้ำชี
นายสุรพร  หมายเจริญ  นายอำเภอเสลภูมิ ร่วมกับ  นายเผด็จ  ระหา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ตร .....
วันที่: 26 กรกฎาคม 2560
โครงการรักษ์ทาง-รักถิ่น
ผู้อำนวยการประสิทธิ์   พันภูงา  ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทอาจสามารถ ร่วมกับ  นายเผด็จ  ระหา &nb .....
วันที่: 26 กรกฎาคม 2560
โครงการงดเหล้าตลอดพรรษา  และลด ละ เลิกอบายมุข  การพนัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  อดุลยเดช ประจำปี 2560
คณะสงฆ์ตำบลนางาม  ตำบลนาเลิง  ตำบลขวาว ร่วมกับองค์การบ .....
วันที่: 11 กรกฎาคม 2560
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม เรื่อง
.....
วันที่: 4 พฤษภาคม 2560
โครงการวันผู้สูงอายุ  ประจำปี  2560
นายเผด็จ &n .....
วันที่: 18 เมษายน 2560

ข่าวสารจากผู้บริหาร

More
วันที่: 3 มกราคม 2560
More
วันที่: 4 มกราคม 2559
More
วันที่: 12 มกราคม 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากกองคลัง


ข่าวสารจากกองการศึกษาฯ


ข่าวสารจากสำนักงานปลัด


ข่าวสารจากกองช่าง


ข่าวสารจากกองสวัสดิการสังคม


ข่าวสารจากกิจการสภาหนังสือราชการกรมส่งเสริม ฯ

กำลังโหลด

หนังสือราชการ สถ.จ.ร้อยเอ็ด

กำลังโหลด

ข่าวเปิดสอบของหน่วยงานราชการ


ข่าวการเมือง

ข่าวเศรษฐกิจ

ข่าวการศึกษา