องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม เรื่อง " โครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีการศึกษา 2560 "
 
ลงวันที่:
30 เมษายน 2561
รายละเอียด:
          ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม เรื่อง "  โครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีการศึกษา 2560 "  ได้กำหนดจัดดโครงการฯ ในวันที่  2 พฤษภาคม  2561  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากข่าวสารจากกองการศึกษาฯ