องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม เรื่อง "โครงการสืบสานประเพณีทอดเทียนโฮม ประจำปี 2561"
 
ลงวันที่:
24 กันยายน 2561
รายละเอียด:
โครงการสืบสานประเพณีทอดเทียนโฮม   ประจำปี  2561  ณ วัดทุ่งสว่างอารมณ์  บ้านพันขาง ตำบลนางาม  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ในวันพฤหัสบดีที่  11  ตุลาคม  พ.ศ.2561