องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม เรื่อง "การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลและพนักงานเทศบาล"
 
ลงวันที่:
6 ธันวาคม 2561
รายละเอียด:
               ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์รับโอน(ย้าย)  พนักงานส่วนตำบล  และเทศบาล  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่างตามกรอบอัตรากำลัง  3  ปี  จำนวน  1  ตำแหน่ง  รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบท้ายนี้