องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่10 บ้านน้ำเที่ยง
 
ลงวันที่:
19 พฤษภาคม 2560
รายละเอียด: