องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม เปิดเป็นศูนย์รับความช่วยเหลื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
ลงวันที่:
2 สิงหาคม 2560
รายละเอียด:
องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม เปิดเป็นศูนย์รับความช่วยเหลื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อช่วยเหลือประสบภัยน้ำท่วมในตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ท่านใดสนใจสามารถบริจาค สิ่งของ เครื่องใช้  เครื่องอุปโภค บริโภค  สามารถนำมาช่วยเหลื่อได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ทันที