องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
ประชาสัมพันธ์การจัดงานโครงการสืบสานประเพณีทอดเทียนโฮม ประจำปี 2560 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ วัดสำราญรมย์ บ้านสำโรง หมู่ที่ 8 ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 
ลงวันที่:
29 กันยายน 2560
รายละเอียด: