องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม เรื่อง "การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลและพนักงานเทศบาล"
 
ลงวันที่:
17 มกราคม 2561
รายละเอียด:
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม เรื่อง "การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลและพนักงานเทศบาล"รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้