องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม เรื่อง "การจัดงานโครงการในโอกาสผลสำเร็จการขับเคลื่อนพลังอาสาพัฒนาชุมชนฯ"
 
ลงวันที่:
22 มกราคม 2561
รายละเอียด:
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม เรื่อง การจัดงานโครงการในโอกาสผลสำเร็จการขับเคลื่อนพลังอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรม "ส่งเสริมการบริหารจัดการทุนชุมชนสู่เศรษฐกิจฐานราก" ต่อเนื่องโครงการ "รวมพลังชุมชนคนอาสาบนวิถีพอเพียง" ในวันที่  23  มกราคม  2561  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด