องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม เรื่อง "การจัดโครงการประกวด หุ่นฟางปลา 3 ลุ่มน้ำยัง ประจำปี 2561"
 
ลงวันที่:
9 กุมภาพันธ์ 2561
รายละเอียด:
 เนื่อด้วยอำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้กำหนดจัดโครงการประกวด หุ่นฟางปลา  3  ลุ่มน้ำยัง  ประจำปี 2561 ในวันที่  13  กุมภาพันธ์  2561  ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเสลภุมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด