องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม เรื่อง "โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขยิ้มเคลื่อนที่พบประชาชน ณ วัดบ้านกุดเรือ ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด"
 
ลงวันที่:
19 กุมภาพันธ์ 2561
รายละเอียด:
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม เรื่อง "โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขยิ้มเคลื่อนที่พบประชาชน ได้กำหนดจัดโครงการฯในวันที่  21  กุมภาพันธ์  2561 ณ วัดบ้านกุดเรือ ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด"