องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
สวัสดีปีใหม่ 2560
 
ลงวันที่:
3 มกราคม 2560
รายละเอียด:
สวัสดีปีใหม่ 2560 ส่งใจอวยพร

ทุกข์เข็ญ จงไกลห่างตัว
จงสุขสำราญ  เบิกบานกันทั่ว
ความเลวความชั่ว  ห่างตัวห่างใจ
จงมีแต่สุข   เรื่องทุกข์อย่าใกล้
โชคดีปลอดภัย  สวัสดีปีใหม่ทุกท่าน


เผด็จ  ระหา
นายเผด็จ  ระหา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม