องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
สวัสดีปีใหม่ ปี 2561
 
ลงวันที่:
3 มกราคม 2561
รายละเอียด:


สวัสดีปีใหม่ 2561 ส่งใจอวยพร
เขียนเป็นคำกลอน   ให้พรสุขี
ขอให้ทุกท่าน  พ้นผ่านไพรี
อยู่ดีกินดี  โชคดีตลอด
มั่งมีเงินทอง ข้าวของสินสอด
รายได้ตลอด ให้ปลอดโรคภัย
เรื่องเจ็บอย่าป่วย ความซวยห่างไกล
ทุกข์เข็ญ จงไกลห่างตัว
จงสุขสำราญ  เบิกบานกันทั่ว
 สวัสดีปีใหม่ทุกท่าน
 
เผด็จ  ระหา
นายเผด็จ  ระหา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม