องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าโพธิ์ชัน 1 บ้านสำโรง หมู่ที่ 8 ตำบลนางาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 
ลงวันที่:
8 มีนาคม 2561
รายละเอียด:
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าโพธิ์ชัน  1  บ้านสำโรง  หมู่ที่  8  ตำบลนางาม  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้