องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าโพธิ์ชัน 2 บ้านโพธิ์ชัน หมู่ที่ 14 ตำบลนางาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 
ลงวันที่:
8 มีนาคม 2561
รายละเอียด:
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าโพธิ์ชัน  2  บ้านโพธิ์ชัน  หมู่ที่  14  ตำบลนางาม  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้