องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด(รางยู) บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 1 (งปม.60)
 
ลงวันที่:
8 สิงหาคม 2561
รายละเอียด:
ราคากลาง สำหรับโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ แบบเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด(รางยู) บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 1