องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านกุดเรือ หมู่ที่ 7 จำนวน 3 ช่วง (โดยวิธีตกลงราคา)
 
ลงวันที่:
26 มกราคม 2560
รายละเอียด: