องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
ลงวันที่:
20 กันยายน 2560
รายละเอียด:
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบไม่เสริมเหล็ก(รางดาดคอนกรีต) หมู่ที่ 12 บ้านกุดแข้