องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(อุดหนุนเฉพาะกิจ)
 
ลงวันที่:
6 พฤศจิกายน 2560
รายละเอียด:
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(อุดหนุนเฉพาะกิจ) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 มาตรา 11