องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร Asphatic Concrete โดยวิธี pavement in-place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.๙๘-๐๐๑ สายบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๑ -บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ ๑๐
 
ลงวันที่:
18 ธันวาคม 2560
รายละเอียด:
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร Asphatic Concrete โดยวิธี pavement in-place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.๙๘-๐๐๑ สายบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ ๑ -บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ ๑๐ฯ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)