องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิจจราจร(โดยวิธี pavement in - place Recycling) สายบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 1 - บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 10 ตำบลนางาม
 
ลงวันที่:
8 มีนาคม 2561
รายละเอียด:
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิจจราจร(โดยวิธี pavement  in - place  Recycling)รหัสทางหลวงท้องถิ่น  รอ.ถ.98-001 สายบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่  1 - บ้านน้ำเที่ยง  หมู่ที่ 10  ตำบลนางามฯ รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้