องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม
กำลังโหลด

คณะผู้บริหาร

นายก อบต.
นายเผด็จ ระหา
นายก อบต.
มือถือ: 090-6365644


รองนายก อบต.
นายสงครม ประชุมศรี
รองนายก อบต.
มือถือ: 087-9346882


รองนายก  อบต.
นายสนั่น สมสาร์
รองนายก อบต.
มือถือ: 0953316385


เลขานุการนายก อบต.
นางประสงค์ แสงห้าว
เลขานุการนายก อบต.
มือถือ: 061-3252367